Старобългарски речник
въстнѫ 
въстнѫ вж стна