Старобългарски речник
въжлюбт 
въжлюбт вж въꙁлюбт