Старобългарски речник
въдат сѧ 
въдат сѧ -въдамь сѧ -въдас сѧ св 1. Подчиня се, покоря се, предам се поважденъ же бꙑвъ отъ отьца свого дꙗвола. пакостьнкъ. повелѣ въдат сꙙ мѹ  сь н҄мъ бꙑт. л не покорвъше сꙙ осѫжденомъ бꙑт на сьмрьть С 58.19 се старѣ васъ ѹктімонъ въдастъ сꙙ.  жрътвѫ сътвор. ѹвѣштате сꙙ  вꙑ С 136.27 2. Отдам се, посветя се, предам се богоносвꙑ сь отьць богѹ сꙙ на ѹꙙст въдавъ  въꙁградвъ въ томъ градѣ црькъве прѣхвальнѣ богородц.  прснодѣвѣ мар. отъвръже сꙙ потрѣбъ мръскꙑхъ С 279.10  вьꙁвратвъ сꙙ вьспꙙть. ѹправьнъ бѫдетъ въ цѣсарьство бж. да тоѭ сьвѣстѭ. ꙁаповѣдемъ господьнꙗмъ самъ сꙙ въдавъ С 547.1 Изч С Гр πείϑομαι ἀφιερόω ἐμαυτόν Нвб Вж. при въдат