Старобългарски речник
вооанргс 
вооанргс вж воанръг҄есъ