Старобългарски речник
варьтме 
варьтме вж вартме