Старобългарски речник
варътоломѣ 
варътоломѣ вж вартоломе