Старобългарски речник
варъваръ 
варъваръ вж варваръII