Старобългарски речник
вартоломѣ 
вартоломѣ вж вартоломе