Старобългарски речник
ваII 
ва [СК Йо 15.19] вж вꙑ