Старобългарски речник
богоносвъ 
богоносвъ -ꙑ прил Който носи в себе си Бога богоносвꙑ сь отьць богѹ сꙙ на ѹꙙст въдавъ ... отъвръже сꙙ потрѣбъ мръскꙑхъ С 279.9 ;  от н҄елже смокв ꙁоба богоносвꙑ старць. готовьꙗше сꙙ С 300.29 Изч С Калка от гр ϑεοφόρος Вж. при богоносьнъ Нвб