Старобългарски речник
блѧд 
блѧд [погр. СЕ 72а 17] вж блѫдъ