Старобългарски речник
блскат сѧ 
блскат сѧ вж блсцат сѧ