Старобългарски речник
асклпад 
асклпад вж асклпꙗдъ