Старобългарски речник
антѹпатъ 
антѹпатъ вж антѵпатъ