Старобългарски речник
анатол҄ь 
анатол҄ь [погр. А 127а 27] вж анатол