Старобългарски речник
алексѧдровъ 
алексѧдровъ вж александровъ