Речник на Патриарх Евтимий
ѫꙁꙑ  
ѫꙁꙑ ж мн (4) Връзки, окови. нѫ въ скорѣ ѧꙁыка его ѫꙁы раꙁрѣш  благоглаголна пакы того ѹстро ЙР 22.24 егѡ рад тебѣ єдно прбѣгѡⷯ, могꙋщо неплѡⷣствїа моегѡ раꙁⷣрѣшт ꙋꙁы ИМ 162v.18 Раꙁдрѣшенїе проꙁрещ прьстнаго смѣшенїа прсно,  раꙁдрѣшт се радоваше се ѡт ꙋꙁь есто ꙁемльных, ьстнаа Теоф 272.18 Същото значение и в ИМ 163v.25.