Речник на Патриарх Евтимий
ѫгълъ  
ѫгълъ м (1) въ ѫгълѣ Встрани. Еже бѡ въ ѹглѣ рее  ѻсѡбь, не крѣпко  не ѹтврьжⷣенно до конца ⷭ, а єже ѿ мнѻгыхь раꙁсѹжⷣенно  ꙁьбранное, ѕѣлѡ крѣпко  непоколѣблмо Конст 430r.6