Речник на Патриарх Евтимий
ꙗвленъ  
ꙗвленъ -ꙑ прил (1) Явен, открит. макарїе въꙁьшъⷣ на амвѡнь, ꙗвлна того въсѣмь покаꙁа Конст 434r.3