Речник на Патриарх Евтимий
шѹца  
шѹца ж (2) Лява ръка, левица. шꙋца егѡ на главѣ мое,  деснца егѡ ѻбъмеⷮ мѧ Петк 82v.10 да не ѹвѣсть шѹца твоа, то творть деснца твоа ЙР 20.4