Речник на Патриарх Евтимий
фѹлв  
фѹлв -( ) м МИ (1) Грешно название на Mulvius pons, където се провежда битката между Константин I и император Максенций (312). спльн же се рѣка,  фѹлв (вм. мѹлв) гл͠мы мѡсть кон съ вьсаднкы ѹдавлным Конст 426v.14