Речник на Патриарх Евтимий
халкдонъ  
халкдонъ м МИ (2) Халкидон – древен град във Витиния, Мала Азия, днес в Турция. ꙗже  вы крѣпцѣ  непоколѣблмⷪ дръжасте даже до етврътаагѡ събѻра же въ халкдѡнѣ ИМ 168v.18 бран же съраженѣ бѣгѹ се въдасть лїкїнїе къ халкїдѡнꙋ Конст 428r.41