Речник на Патриарх Евтимий
фргꙗ  
фргꙗ ж МИ (1) Фригия – историческа област в централната част на Мала Азия. нъ нже скѵ̈ѳїскаа ѻстанѹ страна. пѻнꙿть же  галатїа  памфїлїа • каппадѡкїа же  асїа  фрїгїа. нъ  ѳрак  макдонꙗне Конст 430r.28