Речник на Патриарх Евтимий
фнксъ  
фнксъ м (2) Финикова палма.  се н(ы)нꙗ божїа ꙗкоже фнїѯь цъвтеть цр(ъ)кв  ꙗко кдрь, же въ Лванѣ Кипр 228.13. Сце процъвте ꙗко фїнѯь въ вьсе въселнѣ Конст 428r.17