Речник на Патриарх Евтимий
ѹꙗснтель  
ѹꙗснтель -ꙗ м (1) Който изяснява, разяснител. Срыхь ꙁастѹпнка. пеалныⷯ ѹтѣштелꙗ. вдовцамь кръмтелꙗ • бл͠гоъстїа поборнка. ѹꙗснтелꙗ стнѣ Конст 438v.15