Речник на Патриарх Евтимий
ѹтрѣ  
ѹтрѣ прил нескл (5) въ ѹтрѣ дьнь На следващия ден.  въ ѹтрѣ д͠нь поде сергїе деⷤ послаль бѣше пса ИМ 171v.22 на ѹтрѣ На сутринта, на заранта. На ѹтрѣ же, бож(ь)стъвно̆ съвръшвш сѧ слꙋжбѣ, бѣше царь въ радост  весел мнѡѕѣ тако  съ въсѣмь вонствѡмь Филот 96.12 на ѹтрѣ же пакы бран съраженѣ бывш, пакы же съ кѡнстантінѡⷨ побѣжⷣен быше Конст 428v.19 на ѹтрѣ же съраꙁвшм се ѡбомь бранеⷨ, побѣжⷣен до конца быше вїꙁантїане Конст 428v.29 Същото съчетание и в Конст 431r.16.