Речник на Патриарх Евтимий
ѹсѣкновене  
ѹсѣкновене -ꙗ ср (3) Посичане, съсичане, обезглавяване. прїемш бѡ съ радостїю на нмꙿже стоаше мѣстѣ сконꙿанїа ѻсѹжденїе, веселїа спльнш се дѣше на ѹсѣкновенїе Нед 610r.6 Сїм  таковым себе ѹкрѣпльш д͠хѻвнѣ, ꙗкоже на праꙁнкь а не на ѹсѣкновенїе гредѣше Нед 610r.14 Кто, ꙁрѧ прѣстыѧ спасовы страст, свѧꙁанїа, ꙁаѹшенїа, распѧтїе же  погребенїе, прѣдтеево ѹсѣкновенїе, мѫеньскаа ꙁакѡленїа напсана ЙП 194.19