Речник на Патриарх Евтимий
ѹстроене  
ѹстроене -ꙗ ср (9) Устройство, съдържание, състояние, положение. проее же  ѹтробы е вънѹтрь съкръвенное ѹстроенїе вънѣ ꙁлвааше се прѣⷣ мѹтелмь Нед 609r.33 Сце бѡ вѣмы ощат сѧ дѹш  въ свое прходт древнее ѹстроенїе ЙП 187.25 Се ст(ь) желателное ст(ь)ства нашего ѹстроенїе, срѣь погрѣшающее раꙁсѹжденїе стннаго добра л  полѹт, не полѹт же благое I Никод 218.1 Същото значение и във Филот 85.13 Нед 606r.11 I Никод 217.18 218.32 219.9 219.34. 606r.11 217.18 218.32 219.9 219.34.