Речник на Патриарх Евтимий
ѹсрьдьствоват  
ѹсрьдьствоват -ѹсрьдьствѹѭ -ѹсрьдьствѹеш несв (9) Проявявам усърдие, старая се. Ѡбыкѡшѧ бѡ боголюбеꙁных дѹшѧ о добрѡдѣтѣл ѹсръдствоват  въсѣко покаꙁоват тъщанїе Филот 96.4 не раслаб сѧ проꙁволенїемь, ръвенїе къ ръвенїꙋ прлож  ретꙿ къ рет, ѹсръдствова по вѣрѣ, брань подѧть о цр(ъ)кв ЙП 199.8 въ постѣхꙿ же  колѣннопѡклоннх въ цр(ъ)кв л въ клїахь. ꙗкоже къждо ѹсръдствовааше, твораше въ славѹ божїю Кипр 227.12. Същото значение и в Петк 74v.12 80r.28 ИМ 162v.8 Нед 610r.4 Кипр 230.5. ѹсрьдьствѹѭще Като същ. м. мн. Тези, които се стараят; стараещите се. Даждь же господь ѹсръдствѹющмъ  протающмь ѹповаемых полѹт благь въ ѡномь въсенароднѣмь праꙁнцѣ I Никод 220.15