Речник на Патриарх Евтимий
ѹꙁда  
ѹꙁда -ꙑ ж (1) Юзда. въ д͠нь ѻнь бѹдеⷮ на ѹꙁдѣ конꙗ ц͠рева, с͠тое г͠а въседръжтелꙗ Конст 435r.21