Речник на Патриарх Евтимий
ѹдрьжават  
ѹдрьжават -ѹдрьжваѭ -ѹдрьжаваеш несв (2) Удържам, придържам се. Достоть тебѣ, царю, въсѣкое тѹждее мѫдрованїе до конца далее ѡт себе ѡтрнѫт, єдна же, ꙗже ѡт бож(ь)ствных псанї̆  ꙁакѡнъ, свѣдѣтелства ѹдръжават ЙП 190.1 ѹдрьжаваемъ Като прил. Който е под възбрана, запрещение. Аще л по свѧщенньствѣ въ сїе въпаднет, по раꙁꙋмꙋ, єгоже прѣдрекохѡм л по невѣдѣнїю л ѡт ного наꙋень бывь, не быт ꙁлѹ, да прїмет ꙁапрѣщенїе, ѹдръжаваем єже не свѧщеннодѣ̆ствоват,  тако да свѧщенньствѹет II Никод 223.24