Речник на Патриарх Евтимий
тъщь  
тъщь - прил (2) въ тъще Напразно, безсмислено, безполезно. Вдѣт Петра  сѹщїхь съ нмь  въꙁвѣстт мь ꙗже о себѣ, єда како въ тьще тее л тееть Антим 241.25 Плодъ ꙋстень, сповѣдающхъ благодать твою, с кадломъ смъ да воꙁыдеть предꙿ тѧ, боже,  да не воꙁвратт сѧ во тще Яков 331.17