Речник на Патриарх Евтимий
тьлѣѧ  
тьлѣѧ -ѧ прил (1) тьлѣѭщаꙗ Като същ. ср. мн. Тленните, преходните неща; тленното, преходното. Аще ꙋбо дѡлнмь  тлѣѫщмь понѣ  мало ѹмом вънмал б ЙР 6.29