Речник на Патриарх Евтимий
трщ  
трщ нареч (22) Три пъти. Гл͠тꙿ же се ѿ многыхь ꙗко трщ въ лѣтѣ аг͠гль г͠нь ѿ н͠бсь съходть въ полѹнощ Конст 435r.30 Дїакѡн же, въшедъ  ставь ѡт лѣвѧ страны їереа  свѧтыѧ трапеꙁы, поклонт сѧ трїщ ЛЙЗ 298.24  въсклон(ь) сѧ, ꙁнаменаетъ трщ свѧтыѫ дары СЙЗ 369.1 Същото значение и в Петк 76r.16 Нед 605v.29 ЛЙЗ 285.22 289.18 292.13 298.5 298.28 302.17 303.16 303.23 304.16 305.14 305.22 СЙЗ 369.9 ЛОглаш 382.22 388.1 Яков 308.10 324.6 324.10.