Речник на Патриарх Евтимий
трапеꙁца  
трапеꙁца ж (1) Трапезица – средновековна крепост в Търново.  цръкѡвь наѧт ꙁдат въ мѧ свѧтаго въ славнѣмь градѣ трапеꙁц ЙР 24.21