Речник на Патриарх Евтимий
тшна  
тшна -ꙑ ж (9) Тишина, покой, спокойствие.  тако въселнѣ мрь ѹстро се глъбокь,  въ тшнѣ въса ѹстроше се Конст 428v.10  тшнѹ б͠жїмь подат цр͠квамь Нед 604v.33 Беꙁвльнно прѣшла ес пѣнещее се вльны жте̆скые по срѣдѣ бꙋре, тшною ѡбогат се Теоф 266.17 Същото значение и в Конст 429v.18 430v.19 СЙЗ 370.5 ЛОглаш 383.31 Яков 326.6 МЕп 343.12.