Речник на Патриарх Евтимий
твескъ  
твескъ -ꙑ прил от МИ (2) Тивейски, свързано с Тиваидската пустиня. Фїнїкїе же  аравіе  палестн • къ смь егѵ̈пьⷮсцї  ѳївесцї лвїсцї Конст 430r.25 Егѵ̈птѣне же  лївїа,  же въ ѳївесцѣ жвѹще странѣ Конст 436v.31