Речник на Патриарх Евтимий
сѫпостатьнъ  
сѫпостатьнъ -ꙑ прил (5) Вражески.  въсѣ его съпостатнаа сла посрамлена бѫдеть Филот 86.27 ꙁрѧ … въсѧ тѣх съпостатныѧ слы ЙП 199.20 сѫпостатьн Като същ. м. мн. Враговете. съпостатныⷯ навѣты ꙗкоⷤ плѣвы раꙁвѣ ИМ 174v.12 ѡтжен ѡт нас въсѣхь съпостатных навѣты МС 351.13 // Дяволски. еже попрат  до конца нꙁлагат ꙁлѹ наѧлнка врага, же въ ра женѫ прѣльствшаго,  того въсѧ съпостатныѧ слы Филот 79.24