Речник на Патриарх Евтимий
сѣкнѫт  
сѣкнѫт -сѣкнѫ -сѣкнеш св (1) Клъцна, ухапя. ꙁьмїа сѣкнѫ отрока ЙР 12.3