Речник на Патриарх Евтимий
сѣмо  
сѣмо нареч (4) Тук, насам. Нощїѫ бѡ тъ само пршед  твое отроѧ въꙁемь, мать то ѹ себе ЙР 10.29 кто  ѡт кѫдѹ  кым ѡбраꙁомь само прїде, въпрашаахѫ ЙР 13.24 сѣмо  онамо Насам-натам, тук и там.  свою ѹтвръжⷣающе єресь.  самⷪ  ѡнамо себе прѣлагающе ИМ 168v.9 въꙁводш ѡ само  онамо Филот 83.3