Речник на Патриарх Евтимий
съетане  
съетане -ꙗ ср (8) Съчетаване, свързване. вънегда то̆ на съетанї мѫжѹ въданѣ бывш Филот 81.29 къ нмѹ же рад стоты съетанїе мат I Никод 216.33 Се ст(ь) благословенїе бранаго съгласїа же  съетанїа Антим 248.1 Същото значение и в I Никод 218.33 Антим 246.10 246.12 248.12 248.22.