Речник на Патриарх Евтимий
сътъ  
сътъ м (2) Медна пита. сълагаѧ ꙗкоже любодѣлнаа пела медъвныѧ съты ЙР 9.28 обыдѡша мѧ – поѧ – ꙗко пелы съть ЙР 12.17