Речник на Патриарх Евтимий
съсѣцат  
съсѣцат -съсѣцаѭ -съсѣцаеш несв (1) Съсичам, посичам.  своего ц͠ра въсхытвше, нещедно тѣхь съсѣцаахѹ мъ Конст 425v.2