Речник на Патриарх Евтимий
съслѹжтель  
съслѹжтель -ꙗ м (4) Който служи заедно с някого. накаꙁѹющаа хь мрь мѣт межⷣѹ собою. къ смь  братїю тѣхь  съслѹжтел нарцае Конст 432v.3 о ѡтц нашем їгѹменѣ, о братїах  съслѹжїтелех нашх ЛЙЗ 287.17 Помѧн мѧ, брате  сослꙋжтелю мо̆ Яков 319.5 Същото значение и в Конст 431v.41.