Речник на Патриарх Евтимий
сърѣтьнкъ  
сърѣтьнкъ м (1) Съратник, следовник. Нкоеже м слово довлѣеть къ похвалѣ …свѧтымь съжтелѣ, апостолѡмь равнаго, Павлова съретнка ЙП 201.11