Речник на Патриарх Евтимий
съродьство  
съродьство м (1) Родство. въсѣ прѣꙁрѣшѧ вещнаа  нꙁѹ влѣкѫщаа,  ѡтьства глаголѧ,  сърѡдства ЙП 182.9