Речник на Патриарх Евтимий
съродьнъ  
съродьнъ -ꙑ прил (3) Сроден. ѻбрѣꙁаное бѡ, плⷮь бѣше наше пльт сърѡⷣна ИМ 167r.17 съродьное Като същ. ср. ед. Сродното, близкото. првлат се по въсако̆ нѹжд къ бож(ь)ствномѹ  съродномѹ дѹша I Никод 220.12 съродьнаꙗ Като същ. ср. мн. Сродното, близкото.  ꙁемльное ѹбѻ тѣло на ꙁемл, ꙁемльнымь  съроднымь ѻстав Конст 438r.35