Речник на Патриарх Евтимий
съпрѧщ  
съпрѧщ -съпрѧгѫ -съпрѧжеш св (2) Свържа в брак, бракосъчетая.  каково, аще бѹдеть сцевое съетанїе не ѡт свещеннка съпрежено Антим 246.13 съпрѧжено Като прил. Свързан в брак, бракосъчетан. Не бѡ обрѣте се когда таковое лце съпрежено ѡбльгено когда ѡт ꙁапрѣщенїа Антим 245.16