Речник на Патриарх Евтимий
съпрѧжене  
съпрѧжене -ꙗ ср (6) Брак, брачен съюз. раꙁлным просїаⷡше добродѣтѣлм • ѻвые ѹбѡ въ сьпреженхь, ѻвые же въ д͠вьствѣ Нед 604v.2 на нмꙿже въсако благословенїе еднобранаго съпреженїа Антим 248.2  како прїдѹть къ съпреженїю Антим 248.28 Същото значение и в Антим 243.11 248.4 250.1.