Речник на Патриарх Евтимий
съпасат  
съпасат -съпасаѭ -съпасаеш несв (8) Спасявам. Дѣво беꙁневѣстнаа, стаа, рабы свое спаса̆ ѡт раꙁлных напасте̆ Теоф 267.7 слень въ млост  благь въ крѣпост, въ еже помагат  ѹтѣшат  спасат въсѣхъ ꙋповаѫщїхь на мѧ твое свѧтое СВВ 392.34 ꙁбавлѧѧ насъ ѡт всѧкїѧ лꙋкавыѧ вещ  спасаѧ Яков 315.24 Същото значение и в ЛОглаш 386.7 Яков 312.19. съпасаѧ Като прил. Който спасява, спасяващият.  аахь бога спасаѫщаго мѧ ѡт малодѹшїа  бѹрѧ ЙР 9.6 родт сына, прѣвѣнаго бога, спасающаго мра ѡт стлѣнїа Теоф 263.19 ~сѧ Спасявам се. п͠сающмꙿ же се намь, сла б͠жїа ⷭ ИМ 166r.21